Tin tức mới

Video mới

Danh sách kênh TRUYỀN HÌNH SỐ VIETTEL

DANH SÁCH KÊNH TRUYỀN HÌNH SỐ 2 CHIỀU/ IP
                         
TT  TT STB Thể loại Xuất xứ Kênh  Đơn vị cung cấp Tín hiệu Khóa mã Tính năng xem lại - TVOD (ngày) Tính năng tạm dừng - TSTV (giờ) Tính năng Ghi lại - NPVR Tên gói kênh Ghi chú
1 1 Kênh giới thiệu   Kênh giới thiệu Viettel SD            
2 2 Tin tức tổng họp VN VTV1 HD VTV HD 1 7 2 1    
3 3 Khoa hoc - giáo dục VN VTV2 VTV SD 0 7 2 1    
4 4 Tin tức, giải trí tổng hợp VN VTV3 HD VTV HD 1 7 2 1    
5 5 Tin tức, giải trí tổng hợp VN VTV4 VTV SD 0 7 2 1    
6 6 Tin tức tổng hợp VN VTV5 VTV SD 0 7 2 1    
7 7 Tin tức, giải trí tổng hợp VN VTV6 HD VTV HD 1 7 2 1    
8 8 Tin tức tổng hợp VN QPVN HD Viettel HD 1 7 2 1    
9 10 Tin tức, giải trí tổng hợp VN VTV8  VTV SD 0 7 2 1    
10 12 Tin tức tổng hợp VN VTV9 HD VTV HD 1 7 2 1    
11 13 Kênh giới thiệu nội dung VN Trailer Viettel   0 0 2 0    
12 15 Tin tức, giải trí tổng hợp VN Hanoi 1 Đài Hà Nội SD 1 7 2 1    
13 16 Tin tức, giải trí tổng hợp VN Hanoi 2 Đài Hà Nội SD 0 7 2 1    
14 18 Tin tức, giải trí tổng hợp VN HTV1 HTV SD 0 7 2 1    
15 19 Giải trí tổng hợp VN HTV2 HTV SD 1 0 2 1    
16 20 Giải trí tổng hợp VN HTV3 HTV SD 1 0 2 1    
17 21 Tin tức, giải trí tổng hợp VN HTV7 HD HTV HD 1 7 2 1    
18 23 Tin tức, giải trí tổng hợp VN HTV9 HD HTV HD 1 7 2 1    
19 25 Giải trí tổng hợp VN HTVC + Channel B HTV SD 0 7 2 1    
20 26 Giải trí tổng hợp VN HTVC gia đình HTV SD 1 7 2 1    
21 27 Giải trí tổng hợp VN HTVC thuần việt SD HTV SD 1 7 2 1    
22 28 Giải trí tổng hợp VN HTVC phụ nữ HTV SD 1 7 2 1    
23 29 Phim truyện VN HTVC phim truyện SD HTV SD 1 0 2 1    
24 30 Kênh bán hàng VN SCTV 5 - SCJ Shopping SCTV SD 0 0 2 0    
25 31 Thể thao VN HTVC thể thao HTV SD 1 7 2 1    
26 32 Giải trí tổng hợp VN HTVC ca nhạc HTV SD 1 7 2 1    
27 34 Giải trí tổng hợp VN HTVC du lịch HTV SD 1 7 2 1    
28 35 Kinh tế VN HTVC FBNC  HTV HD 1 7 2 1    
29 37 Giải trí tổng hợp VN VTC9 - Let's Việt VTC SD 1 0 2 1    
30 38 Kênh bán hàng VN VTVcab 13 - VTV Hyundai VTC SD 0 0 2 0    
31 39 Giải trí tổng hợp VN VTC7 - TodayTV VTC SD 1 0 2 1    
32 40 Kênh bán hàng VN VTVcab 11 - VGS Shop VTC SD 0 0 2 0    
33 41 Giải trí tổng hợp VN VTC4 - Yeah1 Family VTC SD 1 7 2 1    
34 42 Giải trí tổng hợp VN VTC1 HD VTC HD 1 7 2 1    
35 43 Tin tức tổng hợp VN VTC1 VTC SD 0 7 2 1    
36 46 Thể thao VN VTC3 HD VTC HD 1 7 2 1    
37 47 Thể thao VN VTC3 VTC SD 0 7 2 1    
38 48 Giải trí tổng hợp VN VTC5 VTC SD 0 7 2 1    
39 49 Giải trí tổng hợp VN VTC6 VTC SD 1 7 2 1    
40 50 Giải trí tổng hợp VN VTC8 VTC SD 0 7 2 1    
41 51 Giải trí tổng hợp VN VTC10 VTC SD 0 7 2 1    
42 52 Giải trí tổng hợp VN VTC11 VTC SD 1 0 2 1    
43 53 Giải trí tổng hợp VN VTC13 HD - iTV HD VTC HD 1 7 2 1    
44 54 Tin tức tổng hợp VN VTC14 VTC SD 0 7 2 1    
45 56 Tin tức tổng hợp VN VTC16 VTC SD 0 7 2 1    
46 57 Kênh giới thiệu nội dung VN Trailer Viettel   0 0 2 0    
47 58 Phim truyện NN HBO HD Qnet HD 1 0 2 0 Bán gói Premium HD  
48 59 Phim truyện NN Cinemax HD Qnet HD 1 0 2 0 Bán gói Premium HD  
49 60 Phim truyện NN Star movie HD Fox HD 1 0 2 0 Bán gói Premium HD Mặc định có ở gói Flexi +
50 61 Phim truyện NN Gem HD Qnet HD 1 0 2 0 Bán gói Premium HD  
51 62 Phim truyện NN Screen Red  Qnet SD 1 0 2 0 Bán gói Premium HD  
52 64 Phim truyện NN WanerTV HD Qnet HD 1 0 2 0 Bán gói Premium HD  
53 65 Phim truyện NN Cinemaworld HD Qnet HD 1 0 2 0 Bán gói Premium HD  
54 66 Phim truyện VN HTVC phim truyện HD HTV HD 1 0 2 0 Bán gói Premium HD Mặc định có ở gói Flexi +
55 67 Giải trí tổng hợp NN AXN HD Qnet HD 1 0 2 No Bán gói Premium HD  
56 68 Giải trí tổng hợp NN Star world HD Fox HD 1 0 2 No Bán gói Premium HD Mặc định có ở gói Flexi +
57 69 Giải trí tổng hợp NN Diva Thaole HD 1 0 2 No Bán gói Premium HD Mặc định có ở gói Flexi +
58 70 Giải trí tổng hợp NN Fashion HD Qnet HD 1 0 2 No Bán gói Premium HD  
59 71 Giải trí tổng hợp NN Channel V Fox HD 1 0 2 No Bán gói Premium HD Mặc định có ở gói Flexi +
60 72 Giải trí tổng hợp VN HTVC thuần việt HD HTV HD 1 7 2 Yes Bán gói Premium HD Mặc định có ở gói Flexi +
61 73 Thanh thiếu niên NN Disney Channel HD Qnet HD 1 0 2 No Bán gói Premium HD  
62 74 Thanh thiếu niên NN Cartoon Networks HD Qnet HD 1 0 2 No Bán gói Premium HD  
63 75 Thanh thiếu niên NN Disney Junior Qnet SD 1 0 2 0 Bán gói Premium HD  
64 76 Thiếu nhi NN Davinci Thaole HD 1 0 2 No Bán gói Premium HD Mặc định có ở gói Flexi +
65 78 Du lịch, Khám phá NN Discovery World HD Qnet HD 1 0 2 No Bán gói Premium HD  
66 79 Du lịch, Khám phá NN National Geographic Channel HD Fox HD 1 0 2 No Bán gói Premium HD Mặc định có ở gói Flexi +
67 80 Du lịch, Khám phá NN BBC Knowledge HD Qnet HD 1 0 2 No Bán gói Premium HD  
68 81 Du lịch, Khám phá NN BBC Lifestyle Qnet SD 1 0 2 No Bán gói Premium HD  
69 82 Du lịch, Khám phá NN Travel & Living Qnet SD 1 0 2 No Bán gói Premium HD  
70 83 Du lịch, Khám phá NN Asia Food Channel HD Thaole HD 1 0 2 No Bán gói Premium HD Mặc định có ở gói Flexi +
71 84 Kinh tế NN Bloomberg Qnet SD 1 0 2 No Bán gói Premium HD  
72 85 Thể thao NN Fox Sports HD Qnet HD 1 0 2 0 Bán gói Premium HD  
73 86 Thể thao NN FoxSports 2 HD Qnet HD 1 0 2 0 Bán gói Premium HD  
74 87 Thể thao NN Outdoor  Thaole HD 1 0 2 0 Bán gói Premium HD Mặc định có ở gói Flexi +
75 89 Thể thao NN Fox Sport Qnet SD 1 0 2 0    
76 90 Thể thao NN Fox Sport 2 Qnet SD 1 0 2 0    
77 91 Phim truyện NN HBO Qnet SD 1 0 2 0    
78 92 Phim truyện NN Cinemax Qnet SD 1 0 2 0    
79 93 Phim truyện NN Star Movie Fox SD 1 0 2 0    
80 94 Giải trí tổng hợp NN AXN Qnet SD 1 0 2 0    
81 95 Giải trí tổng hợp NN Star world Fox SD 1 0 2 0    
82 96 Giải trí tổng hợp NN Diva Thaole SD 1 0 2 0    
83 97 Giải trí tổng hợp NN FashionTV Qnet SD 1 0 2 0    
84 98 Giải trí tổng hợp NN Channel V Fox SD 1 0 2 0    
85 100 Thanh thiếu niên NN Disney Channel Qnet SD 1 0 2 0    
86 101 Thanh thiếu niên NN Cartoon network Qnet SD 1 0 2 0    
87 104 Thanh thiếu niên NN Davinci Thaole SD 1 0 2 0    
88 105 Du lịch, Khám phá NN Discovery Qnet SD 1 0 2 0    
89 106 Du lịch, Khám phá NN Animal Planet Qnet SD 1 0 2 0    
90 107 Du lịch, Khám phá NN National Geographic Channel Fox SD 1 0 2 0    
91 108 Du lịch, Khám phá NN Aisa Food Thaole SD 1 0 2 0    
92 109 Tin tức tổng hợp NN BBC world new Qnet SD 1 0 2 0    
93 110 Tin tức tổng hợp NN DW VTV SD 1 0 2 0    
94 111 Tin tức tổng hợp NN TV 5 VTV SD 1 0 2 1    
95 112 Tin tức tổng hợp NN Arirang VTV SD 1 0 2 1    
96 113 Tin tức tổng hợp NN Channel New Asia VTV SD 1 0 2 1    
97 114 Tin tức tổng hợp NN  NHK VTV SD 1 0 2 1    
98 117 Giải trí tổng hợp VN K+1 HD K+ HD 1 0 2 0 Bán gói K+ Mặc định có ở gói Flexi +
99 118 Giải trí tổng hợp VN K+ PM HD K+ HD 1 0 2 0 Bán gói K+ Mặc định có ở gói Flexi +
100 119 Giải trí tổng hợp VN K+ NS HD K+ HD 1 0 2 0 Bán gói K+ Mặc định có ở gói Flexi +
101 120 Giải trí tổng hợp VN K+ PC HD K+ HD 1 0 2 0 Bán gói K+ Mặc định có ở gói Flexi +
102 121 KÊNH BÁN VOD VN RẠP PHIM Viettel              
103 122 KÊNH BÁN VOD VN RẠP PHIM Viettel              
104 123 KÊNH BÁN VOD VN FIM+ Viettel              
105 124 KÊNH BÁN VOD VN DANET Viettel              
106 126 KÊNH BÁN VOD VN RẠP PHIM Viettel              
107 127 KÊNH BÁN VOD VN RẠP PHIM Viettel              
108 128 KÊNH BÁN VOD VN RẠP PHIM Viettel              
109 129 KÊNH BÁN VOD VN HAPPY ZONE Viettel             Miễn phí
110 130 KÊNH BÁN VOD VN HAPPY ZONE Viettel             Miễn phí
111 131 KÊNH BÁN VOD VN HAPPY ZONE Viettel             Miễn phí
112 134 Phim truyện   BTV4 - iMovie Đài Bình Dương HD            
113 135 Tin tức, giải trí tổng hợp VN Vĩnh Long 1 Đài Vĩnh Long SD 1 2 2 1    
114 136 Tin tức, giải trí tổng hợp VN Vĩnh Long 2 Đài Vĩnh Long SD 0 7 2 1    
115 137 Phim truyện VN MOV Cáp Hà Nội SD 1 0 2 1    
116 138 Giải trí tổng hợp VN YouTV Cáp Hà Nội SD 1 7 2 1    
117 139 Giải trí tổng hợp VN HiTV Cáp Hà Nội SD 1 7 2 1    
118 140 Tin tức tổng hợp VN ANTG Cáp Hà Nội SD 1 7 2 1    
119 141 Tin tức tổng hợp VN ANTV TH An ninh SD 0 7 2 1    
120 142 Tin tức tổng hợp VN TTXVN  Thông tấn xã SD 0 7 2 1    
121 143 Tin tức tổng hợp VN Quốc hội VOV SD 0 7 2 1    
122 200 Kênh tỉnh VN An Giang Đài An Giang SD 0 7 2 1    
123 201 Kênh tỉnh VN Vũng Tàu Đài Bà Rịa Vũng Tàu SD 0 7 2 1    
124 202 Kênh tỉnh VN Bắc Giang Đài Bắc Giang SD 0 7 2 1    
125 203 Kênh tỉnh VN Bắc Kạn Đài Bắc Kạn SD 0 7 2 1    
126 204 Kênh tỉnh VN Bạc Liêu Đài Bạc Liêu SD 0 7 2 1    
127 205 Kênh tỉnh VN Bắc Ninh Đài Bắc Ninh SD 0 7 2 1    
128 206 Kênh tỉnh VN Bến Tre Đài Bến Tre SD 0 7 2 1    
129 207 Kênh tỉnh VN Bình Định Đài Bình Định SD 0 7 2 1    
130 208 Kênh tỉnh VN Bình Dương 1 - BTV 1 Đài Bình Dương SD 0 7 2 1    
131 209 Kênh tỉnh VN Bình Dương 2 - BTV 2 Đài Bình Dương SD 0 7 2 1    
132 210 Kênh tỉnh VN Bình Phước Đài Bình Phước SD 0 7 2 1    
133 211 Kênh tỉnh VN Bình Thuận Đài Bình Thuận SD 0 7 2 1    
134 212 Kênh tỉnh VN Cà Mau Đài Cà Mau SD 0 7 2 1    
135 213 Kênh tỉnh VN Cần Thơ Đài Cần Thơ SD 0 7 2 1    
136 214 Kênh tỉnh VN Cao Bằng Đài Cao Bằng SD 0 7 2 1    
137 215 Kênh tỉnh VN Đà Nẵng Đài Đà Nẵng SD 0 7 2 1    
138 216 Kênh tỉnh VN Đắc Nông Đài Đắc Nông SD 0 7 2 1    
139 217 Kênh tỉnh VN Đắk Lắk Đài Đắk Lắk SD 0 7 2 1    
140 218 Kênh tỉnh VN Điện Biên Đài Điện Biên SD 0 7 2 1    
141 219 Kênh tỉnh VN Đồng Nai Đài Đồng Nai SD 0 7 2 1    
142 220 Kênh tỉnh VN Đồng Tháp Đài Đồng Tháp SD 0 7 2 1    
143 221 Kênh tỉnh VN Gia Lai Đài Gia Lai SD 0 7 2 1    
144 222 Kênh tỉnh VN Hà Giang Đài Hà Giang SD 0 7 2 1    
145 223 Kênh tỉnh VN Hà Nam  Đài Hà Nam SD 0 7 2 1    
146 224 Kênh tỉnh VN Hà Tĩnh Đài Hà Tĩnh SD 0 7 2 1    
147 225 Kênh tỉnh VN Hải Dương Đài Hải Dương SD 0 7 2 1    
148 226 Kênh tỉnh VN Hải Phòng Đài Hải Phòng SD 0 7 2 1    
149 227 Kênh tỉnh VN Hậu Giang Đài Hậu Giang SD 0 7 2 1    
150 228 Kênh tỉnh VN Hòa Bình  Đài Hòa Bình SD 0 7 2 1    
151 229 Kênh tỉnh VN Hưng Yên  Đài Hưng Yên SD 0 7 2 1    
152 230 Kênh tỉnh VN Khánh Hòa Đài Khánh Hòa SD 0 7 2 1    
153 231 Kênh tỉnh VN Kiên Giang Đài Kiên Giang SD 0 7 2 1    
154 232 Kênh tỉnh VN Kon Tum Đài Kon Tum SD 0 7 2 1    
155 233 Kênh tỉnh VN Lai Châu Đài Lai Châu SD 0 7 2 1    
156 234 Kênh tỉnh VN Lâm Đồng Đài Lâm Đồng SD 0 7 2 1    
157 235 Kênh tỉnh VN Lạng Sơn Đài Lạng Sơn SD 0 7 2 1    
158 236 Kênh tỉnh VN Lào Cai Đài Lào Cai SD 0 7 2 1    
159 237 Kênh tỉnh VN Long An Đài Long An SD 0 7 2 1    
160 238 Kênh tỉnh VN Nam Định Đài Nam Định SD 0 7 2 1    
161 239 Kênh tỉnh VN Nghệ An Đài Nghệ An SD 0 7 2 1    
162 240 Kênh tỉnh VN Ninh Bình Đài Ninh Bình SD 0 7 2 1    
163 241 Kênh tỉnh VN Ninh Thuận Đài Ninh Thuận SD 0 7 2 1    
164 242 Kênh tỉnh VN Phú Thọ Đài Phú Thọ SD 0 7 2 1    
165 243 Kênh tỉnh VN Phú Yên (PTP) Đài Phú Yên SD 0 7 2 1    
166 244 Kênh tỉnh VN Quảng Bình Đài Quảng Bình SD 0 7 2 1    
167 245 Kênh tỉnh VN Quảng Nam Đài Quảng nam SD 0 7 2 1    
168 246 Kênh tỉnh VN Quảng Ngãi Đài Quảng Ngãi SD 0 7 2 1    
169 247 Kênh tỉnh VN Quảng Ninh 1 - QTV 1 Đài Quảng Ninh SD 0 7 2 1    
170 248 Kênh tỉnh VN Quảng Ninh 3 - QTV 3 Đài Quảng Ninh SD 0 7 2 1    
171 249 Kênh tỉnh VN Quảng Trị Đài Quảng Trị SD 0 7 2 1    
172 250 Kênh tỉnh VN Sóc Trăng Đài Sóc Trăng SD 0 7 2 1    
173 251 Kênh tỉnh VN Sơn La Đài Sơn La SD 0 7 2 1    
174 252 Kênh tỉnh VN Tây Ninh Đài Tây Ninh SD 0 7 2 1    
175 253 Kênh tỉnh VN Thái Bình Đài Thái Bình SD 0 7 2 1    
176 254 Kênh tỉnh VN Thái Nguyên Đài Thái Nguyên SD 0 7 2 1    
177 255 Kênh tỉnh VN Thanh Hóa Đài Thanh Hóa SD 0 7 2 1    
178 256 Kênh tỉnh VN Huế Đài Thừa Thiên Huế SD 0 7 2 1    
179 257 Kênh tỉnh VN Tiền Giang Đài Tiền Giang SD 0 7 2 1    
180 258 Kênh tỉnh VN Trà Vinh Đài Trà Vinh SD 0 7 2 1    
181 259 Kênh tỉnh VN Tuyên Quang Đài Tuyên Quang SD 0 7 2 1    
182 260 Kênh tỉnh VN Vĩnh Phúc Đài Vĩnh Phúc SD 0 7 2 1    
183 261 Kênh tỉnh VN Yên Bái Đài Yên Bái SD 0 7 2 1    
184 300 Kênh đa màn hình   Kênh đa màn hình